Gegevens wijzigen


Via jouw account is het mogelijk om je persoonlijke gegevens te wijzigen. De gegevens die je kunt wijzigen zijn:

  • Contactgegevens
  • Lidmaatschap (wijzigen, pauzeren of opzeggen)
  • Betaalmethode
  • Wachtwoord 
  • E-mailadres

Hoe hebben we het gedaan?